הקלה בזקיפת שווי שימוש רכב לעובדים אשר גויסו בצו 8 או הוצאו לחל"ת

05/11/2023

חברת מיכפל ממשיכה לעדכן אותך במתווים השונים הקשורים למלחמת "חרבות ברזל".להלן מתווה הקלות שרשות המיסים פירסמה ביום 02.11.2023 למתן הקלה בחישוב שווי רכב לעובדים.

להלן הודעת רשות המיסים:

"לאור המצב הביטחוני המיוחד בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים נוספים הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. לאור זאת, החליטה הנהלת רשות המסים להקל על אותם עובדים ופרסמה היום (יום ה') הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב. בהתאם להנחיות, עובדים אשר גויסו בצו 8 או הוצאו לחל"ת והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם.. זאת במקום לזקוף שווי רכב מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש. במטרה להקל על המעסיקים ועל ציבור העובדים שגויסו למילואים בצו 8, אפשרה רשות המסים למעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח (לדוג' רכבים שהושארו בשטחי כינוס). בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, נתנה הקלה נוספת כך שהודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב או אי העמדת הרכב לרשותו או לרשות מי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים."

יש מספר דרכים לביצוע בתוכנת השכר, חברת מיכפל מציעה כאן דרך אחת ליישום,

כמובן שכל אחד יכול ליישם זאת בדרך אחרת ואין לראות בהמלצת מיכפל כהוראה מחייבת.

לישום בתוכנת מיכפל:

1. במידה ועדיין אין לך בתוכנה רכיב שווי רכב ידני יש להקים רכיב שכר חדש "שווי רכב ידני" בהגדרות ק.מ יש לבחור 18-שווי רכב, לסמן V בשדה ה.ז ובשדה ס.ר יש לרשום 0 (אפס).

2. יש לחשב את הסכום להפחתה מהשווי רכב ולרשום אותו במינוס ברכיב החדש בתלוש השכר. כמובן שיש להשאיר את רכיב השווי רכב האוטומטי שהיה קיים לעובד.(אם בזמן חישוב התלוש מתקבלת הודעת שגיאה "הסיכום בחישוב מצטבר צריך להיות גדול מאפס" - יש לגשת לחברה > גילום נטו > ולסמן V בשדה קוד)

כדי להגיע לסכום ההפחתה יש לקחת את סכום שווי הרכב מלא של העובד לחלק במספר הימים של החודש (לדוגמא: באוקטובר 31 ובנובמבר 30) את המנה שחושבה להכפיל במספר הימים שבהם הרכב לא היה בשימוש העובד ואת התוצאה לרשום במינוס ברכיב "שווי רכב ידני"

הערה חשובה!

אם כבר בוצעו משכורות אוקטובר ניתן לבצע את ההפחתה בחודש נובמבר ולייחס אותה לחודש אוקטובר בדיווח הפרשי שכר לחודש 10.2023