הקלות לקבלת דמי אבטלה בעקבות יציאה לחל"ת                          תאריך: 12/11/2023

מליאת הכנסת אישרה בתאריך (8.11.2023) את מתווה ההקלות ליציאת עובדים לחל"ת.

 
מתווה ההקלות שאושר במליאת הכנסת ביום 08.11.2023

 • הוצאת עובד לחל"ת תזכה אותו בדמי אבטלה רק אם תקופת החל"ת תהיה לפחות 14 ימים רצופים.
 • מי שהוצא לחל"ת לא צריך לנצל את ימי החופשה שנותרו לו אצל המעסיק, כדי לקבל דמי אבטלה. (ביטול תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה).
 • לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים.
 • זכאות לדמי אבטלה - תקופת האכשרה המינימלית תקטן מ-12 חודשים ל-6 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל"ת.
 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב- 4 השנים האחרונות.
 • ביטול גביית דמי ביטוח מהמעסיק בתקופת החל“ת.

                בכל הוצאת עובד לחל"ת:
 • יש לציין בתוכנה בכפתור עובדים > משרה > קוד הפסקה - 3 חופשה ללא תשלום.
 • לרשום תאריך תחילת החל"ת (שימו לב, יש לרשום בשדה זה את יום העבודה האחרון לפני היציאה לחל"ת).
 • יש לשדר טופס 100 ייעודי, ללא המתנה לדרישה מהביטוח הלאומי וליידע את העובד:
  דוחות > דוחות אחרים > נושאים בביטוח לאומי > 6 פירוט שכר וניכויים (טופס 100).
 • חובה על העובד להגיש בקשה לדמי אבטלה באתר שירות התעסוקה. (מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת רטרו).
                בחזרת העובד מחל"ת:
 • יש לציין בתוכנה בכפתור עובדים > משרה > תאריך חזרה - את התאריך של יום החל"ת האחרון לפני החזרה לעבודה.
 • קוד הפסקה 0 (תאריך היציאה יימחק).
 • לשדר טופס 100 ייעודי לביטוח לאומי: 
  דוחות > דוחות אחרים > נושאים בביטוח לאומי > 6 פירוט שכר וניכויים (טופס 100).

 • יינתן מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שהוצאו לחל"ת (ע"י המוסד לביטוח לאומי).
 • ​לא ניתן לדווח חל"ת על עובדים זרים.

 • בשלב זה, המתווה נקבע לתקופה שבין 07.10.2023-30.11.2023 אך שר האוצר יכול להאריך תקופה זו.
 • מי שהוצא או יצא לחל"ת לפני 07.10.2023 תביעת דמי האבטלה שלו תהיה לפי התנאים הקודמים למתווה.
 • אנו נמשיך לעדכן אתכם במידת הצורך וככל שיידרש.
 
Follow Us On Linkedin
Follow Us On Instagram
Follow Us On Google+
Follow Us On Google+